وبلاگ شخصی فرهاد داودوندی
 
فروشگاه لوازم یدكی اتومبیل ، نجوم ، ورزش ، شطرنج، هنر و علم در بروجرد
tabligh
tabligh


هر آنچه دربارة استاد مهرداد اوستا باید بدانیم

 

طولانی ترین مصاحبة اختصاصی مطبوعاتی در دنیای مجازی


با  استاد محمد حسین رحمانی( برادر استاد مهرداد اوستا)


توضیح ضروری فرهاد داودوندی: (((((مصاحبه بسیار مفصلی با استاد محمد حسین رحمانی برادر استاد مهرداد اوستا انجام داده ام كه بنوعی در دنیای مجازی و دنیای سایت های شخصی و وبلاگ ها در کشور عزیزمان ایران می توان به آن رکورد طولانی ترین مصاحبه مطبوعاتی ایران در دنیای مجازی توسط سایت شخصی فرهاد داودوندی را نسبت داد.در این گفتگوی بسیار متنوع و جالب موارد بسیاری در سطح شهر و استان با شخص مصاحبه شونده به چالش کشیده خواهد شد.بیش از چندین هزار کلمه و بیشتر از ده ها هزار حرف، در قالب حدود  ده ها صفحه برگ استاندارد، حاصل صرف مدتها وقت و  زمان برای ویرایش گفتگو با یکی از شخصیت های مهم بروجردی در سطح کشور است.شخصیتی که برای اولین بار سخنانی صریح و رُک در رابطه با مسائل مختلفی از شهرستان بروجرد و استان لرستان بر زبان آورده است که مطمئنا موجب روشن شدن مسایل بسیاری خواهد شد
(((((.

.

( قسمت چهارم)


........................

س : از آنجایی که استاد اوستا شخصیت فرهنگی جامع الاطرافی بوده ، به نظر می رسد توضیحاتی پیرامون نثر معروف ایشان که به « نثر اوستایی » شهرت دارد ، از زبان شما ، خالی از لطف نباشد ؟

 

ج : دکتر زرین کوب باز هم در ماهنامة راهنمای کتاب شمارة شهریور و مهر سال 42 در نقد اولین مجموعة نثر استاد با عنوان « پالیزبان » چنین می گوید :

« این مجموعه شامل هشت قطعه است ؛ از اندیشه و داستان ، که در نثر متین و محکم آن ، غالباً

طنین یک شعر بدیع به گوش می رسد. اوستا ، با نثری که گرانبار از میراث سنن ادبی ست ، اندیشه ها و احساس هایی تازه ، لطیف و بسیار شاعرانه را بیان می کند.

 

از مختصات بیان او ، آوردن تشبیهات و استعارات تازه است. مخصوصاً سعی وی در آنکه چیزهای محسوس و مرئی را به چیزهای نامحسوس تشبیه کند ، یا از مناسبتهایی که بین دنیای نامرئی و دنیای حس هست ، استعاره و مجاز پدید آورد ، سخن او را تازگی می بخشد ... به هر حال ، اثر تازة مهرداد اوستا ، در عین آنکه از حیث لفظ ، رنــــگ ادب کلاسیک فارسی را و از حیث مضمون غالباً نفوذ رمانتیک اروپائی را عرضه می دارد ، در ادب ما تازگی دارد و به هیچ وجه چیزی معمولی ، مبتذل و سطحی نیست.

 

و از ورای آن ، ذوق و قریحه ای سرشار و قوی تجلی دارد. »

جواهری وجدی دبیر وقت انجمن ادبی حافظ در تذکره الشعرای « گلهای جاویدان » چاپ سوم ، سال 42 نیز ، در مورد کتاب پالیزبان این گونه داوری می کند :

 

« اوستا با نوشتن کتاب پالیزبان و پدید آوردن این شاهکار در نویسندگی قدرت خود را نمودار ساخت ؛ چنانکه کتاب پالیزبان او را در ردیف آثار رمبو و بودلر دو شاعر و نویسندة پرآوازة فرانسوی – گذارده اند. »

 

همچنین دکتر غلامحسین عمرانی غزلسرای معاصر در صفحة 292 کتاب فیلسوف عدالت ، پیرامون نثر کتاب تیرانای استاد اوستا این گونه به قضاوت می نشیند :

 

« تیرانا در نثر نویسی معجزه است. نثر تیرانا با آهنگِ شعر چنان بر جان می نشیند که گویی بزرگترین مجموعة شعر نو است. »

 

« جواهری وجدی : « اوستا با نوشتن کتاب پالیزبان و پدید آوردن این شاهکار در نویسندگی قدرت خود را نمودار ساخت ؛ چنانکه کتاب پالیزبان او را در ردیف آثار رمبو و بودلر – دو شاعر و نویسندة پر آوازة فرانسوی – گذارده اند. »

 

خود استاد در تیرانا پیرامون نثر خویش چنین می گوید :

 

اگر چه سخنان من چه در ترکیب هندی الفاظ و چه در تألیف موسیقی کلمات ، دارای شکوه و جلال فاخر هستند ، مرصع به زیباترین هنرها و بدایع ، ولیکن به ظاهر همان کلماتند ؛ که مردمی بـــــا آن سخن می گویند و زبان ملتی ست با تبار والا .

 

 با این همه می توانم گفت که من در همین زبان ، همین پارسی دری بــا زبانی دیگر سخن می گویم که از آن هیچ کس به جز من نخواهد بود. نه همین از نظرگاه شیوه ای بدین مایه شیوا ، که از نظر مفهوم و احساس ! احساسی که تنها از آن من است نه هیچ کس .

 

 چرا که ، هر کلمه از هر عبارت سخن من ، ترکیبی ست از خون ، احساس و روح من . » و در همین زمینه می افزاید !

 

« بسا کسا که به عمری همه عمر ، مردمان را به نیرنگ الفاظ و افسون کلمات فریفته اند و من اگر چنان می خواستم ، بی هیچ تردیدی بدان مایه استیلایم که در این افسونگری ست ؛ از هر دیگری چیره دست تر بودم و نخواستم. چرا که ، مرا آن مایه شکیبایی نبود تا سرزنش آزادگی خود را بردبار توانم بود و چون فریب خوردن را خوش نداشتم ، از فریب دادن هماره بر خویشتن هراسان بوده ام. »

 

دکتر غلامحسین عمرانی : « تیرانا در نثرنویسی معجزه است. نثر تیرانا با آهنگ شعر چنان بر جان می نشیند که گویی بزرگترین مجموعة شعر نو است. »

 

س : اگر ممکن است در زمینه ویژگی آثار پژوهشی استاد اوستا و اصولاً نحوة پژوهش استاد نیز ، توضیحاتی بدهید؟

 

ج : همان گونه که اطلاع دارید استاد اوستا دارای مدرک فوق لیسانس در رشتة فلسفه بود. بر همین اساس ، آثار پژوهشی ایشان ، همگی رنگی فلسفی دارد ؛ یعنی با دیدی فلسفی به نقد آثار ادبی می پرداخت.

 

انتشارات سورة مهر چند سال پیش ، از ایشان اثری پژوهشی با عنوان « مهر و آتش » منتشر کرد که در آن کتاب ، استاد به نقد و تحلیل تقابل آئین میترائیسم و مزدیسنا در شاهنامه پرداخته بود. چیزی که بسیاری از شاهنامه پژوهان حتی تصورشان را نمی کنند.

 

و یا در کتاب دیگری با عنوان « دیباچه ای بر منطق زیبایی و انسان » که باز هم از تولیدات انتشاراتی سورة مهر است به تجزیه و تحلیل دو داستان « طوطی و بازرگان » مولوی و « سیمرغ » عطار باز هم از دیدگاهی فلسفی پرداخته که به راستی حیرت آور است.

 

هر چند درک نقد فلسفی برای برخی کار دشواری ست. اما ایکاش کسی پیدا می شد و نقد این دو داستان را با همة نقدهای پیشین مقایسه می کرد و به قضاوتی بی طرفانه می نشست.

 

س : گفته می شود ژان پل سارتر فیلسوف بزرگ فرانسوی از دوستان استاد اوستا بوده و استاد مورد عنایت خاص ایشان بوده ، این دوستی چگونه شکل گرفته است ؟

 

ج : همان گونه که قبلاً در پاسخ به یکی از سؤالات تان اشاره کردم ، استاد اوستا به دو زبان فرانسوی و عربی احاطة تام داشت و در مقدمة کتاب « اشک و سرنوشت » که مجموعه ای از زیباترین اشعار و قطعات ادبی جهان در آن گرد آمده ، به این نکته اشاره می کند که به جز آثاری که نام مترجمین آنها ذکر شده ، ترجمة بقیة آثار بر عهدة خود ایشان بوده است.

 

و اما ، ماجرای دوستی استاد بـــــا ژان پل سارتر : چند سال قبل از انقلاب ترجمة فارسی کتاب « عذاب روح » ژان پل سارتر که مقدمة وزین و مفصل آن بر عهده استاد اوستا بود ، در ایران منتشر شد. یکی از دوستان اهل فضل استاد که در فرانسه به سر می برد ، در سفری به کشورمان ، پس از مطالعة این کتاب ، نحت تأثیر مقدمة آن قرار گرفته و از استاد اوستا می خواهد آنرا به زبان فرانسوی ترجمه کند تا آن را در بازگشت به فرانسه ، به ژان پل سارتر برساند.

 

پیشنهاد آن دوست پذیرفته و عملی می شود و ژان پل سارتر نیز از مقدمة بی نظیر کتاب خــود – آنهم توسط نویسنده ای در یک کشور آسیایی – به وجد می آید و از آن دوست می خواهد که امکان ارتباط ایشان با استاد اوستا را فراهم کند. و این دوستی و آشنائی در ابتدا با مکاتبه آغاز شد و تا آنجا پیش رفت که استاد اوستا در سفرهایی که تقریباً در تابستان هرسال آن روزگار به فرانسه داشت ، به دیدن ژان پل سارتر می رفت.

 

و در یکی از این سفرها ، ژان پل سارتر در ضیافت شامی که در دانشگاه سوربن به افتخار استاد اوستا ترتیب داده بود ، طی سخنرانی یکساعته ای ، به معرفی شخصیت ادبی استاد پرداخته و از ایشان بــــه عنوان « متفکری بزرگ از مشرق زمین » تمجید می کند.

 

ژان پل سارتر در ضیافت شامی که در دانشگاه سوربن به افتخار استاد اوستا ترتیب داده بود ، طی سخنرانی یکساعته ای به معرفی شخصیت ادبی استاد پرداخته و از ایشان به عنوان « متفکری بزرگ در مشرق زمین » تمجید می کند.


پایان قسمت چهارم( ادامه دارد).............

طبقه بندی: استاد محمد حسین رحمانی( برادر استاد مهرداد اوستا)، 
برچسب ها: طولانی ترین مصاحبة اختصاصی مطبوعاتی در دنیای مجازی، فرهاد داودوندی فعالترین وبلاگ نویس ایران، فعالترین وبلاگ ایران، پر بازدید ترین وبلاگ ایران، پر بازدید ترین سایت شخصی ایران، پر بیننده ترین وبلاگ ایران، بروجرد،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 4 مرداد 1393 توسط فرهاد داودوندی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic